TRETS DIFERENCIALS

A Fleca SERHS es treballa de manera constant per millorar el procés productiu, de manera qué podem oferir gran varietat de productes nous i millorats, personalitzant les nostres referències segons les necessitats dels diferents col.lectius i les tendències del mercat en general.